तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (124 votes)
राम्रो
22% (67 votes)
ठिकै
38% (115 votes)
Total votes: 306