तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
49% (50 votes)
राम्रो
19% (20 votes)
ठिकै
32% (33 votes)
Total votes: 103