तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (307 votes)
राम्रो
21% (154 votes)
ठिकै
38% (287 votes)
Total votes: 748