तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
45% (68 votes)
राम्रो
19% (29 votes)
ठिकै
36% (54 votes)
Total votes: 151