तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
51% (44 votes)
राम्रो
20% (17 votes)
ठिकै
29% (25 votes)
Total votes: 86