तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
43% (77 votes)
राम्रो
20% (36 votes)
ठिकै
37% (66 votes)
Total votes: 179