तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
51% (30 votes)
राम्रो
22% (13 votes)
ठिकै
27% (16 votes)
Total votes: 59