तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
47% (54 votes)
राम्रो
19% (22 votes)
ठिकै
34% (39 votes)
Total votes: 115