तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (102 votes)
राम्रो
23% (58 votes)
ठिकै
36% (89 votes)
Total votes: 249