तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (150 votes)
राम्रो
21% (77 votes)
ठिकै
39% (143 votes)
Total votes: 370