तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (136 votes)
राम्रो
22% (74 votes)
ठिकै
39% (133 votes)
Total votes: 343