तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
48% (36 votes)
राम्रो
23% (17 votes)
ठिकै
29% (22 votes)
Total votes: 75