तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
46% (32 votes)
राम्रो
23% (16 votes)
ठिकै
30% (21 votes)
Total votes: 69