तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (93 votes)
राम्रो
23% (52 votes)
ठिकै
35% (78 votes)
Total votes: 223