तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (82 votes)
राम्रो
21% (41 votes)
ठिकै
37% (72 votes)
Total votes: 195