तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (282 votes)
राम्रो
20% (136 votes)
ठिकै
39% (262 votes)
Total votes: 680