तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (318 votes)
राम्रो
20% (156 votes)
ठिकै
39% (303 votes)
Total votes: 777