तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
44% (74 votes)
राम्रो
19% (33 votes)
ठिकै
37% (63 votes)
Total votes: 170