तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
46% (50 votes)
राम्रो
20% (22 votes)
ठिकै
33% (36 votes)
Total votes: 108