तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
51% (49 votes)
राम्रो
20% (19 votes)
ठिकै
29% (28 votes)
Total votes: 96