तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
46% (61 votes)
राम्रो
18% (24 votes)
ठिकै
37% (49 votes)
Total votes: 134