तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (209 votes)
राम्रो
19% (94 votes)
ठिकै
39% (190 votes)
Total votes: 493