तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (219 votes)
राम्रो
19% (99 votes)
ठिकै
39% (201 votes)
Total votes: 519