Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
टुवराज पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०४११२८
इन्द्रानन्द शाह इन्जिनियर योजना शाखा ९८४२०६६५८१
भुपाल तिम्सिना शाखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०४८८५७
कपिल देव मेहता शाखा अधिकृत वातावरण शाखा
इन्द्र नारायण उराव खरिदार प्रशासन शाखा
रामु चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा
जीवन कुमार भट्टराई ना.सु योजना शाखा ९८४२०३६५३५
मनोज खड्का ना.सु राजस्व शाखा ९८५२०४८९३६
गीता सुबेदी नेपाल ना.सु सामुदायिक विकाश शाखा ९८४२२७८९३०
इनोद कुमार पोखरेल खरिदार घर नक्सा उप-शाखा
महेश खनाल खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०४८७८३
मुना बराल खरिदार राजश्व शाखा
सुनिता सुबेदी खरिदार राजश्व शाखा
कुसुम भट्टराई खरिदार राजश्व शाखा
बिपुलेन्द्र यादव अमिन घर नक्सा उप-शाखा
सुर्य कुमार नेपाल ना.सु जिन्सी शाखा ९८५२०५४४५१
ई. निरज पोखरेल सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि शाखा ict.inaruwamun@gmail.com ९८४१८०५०९६
उमेश्वर मेहता इन्जिनियर योजना शाखा uge.inaruwamun@gmail.com ९८४२०३७५१९
चन्दन कुमार कण्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्सा शाखा
गोबिन्द प्रसाद पोखरेल खरिदार बिधुत इकाई
भारत बस्नेत खरिदार घर नक्सा शाखा
मिना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी
तोया खतिवडा कार्यालय सहयोगी
उर्मिला काफ्ले कार्यालय सहयोगी
मकेश्वर मेहता कार्यालय सहयोगी
बिनोद भट्टराई असई बरुणयन्त्र
मनोज चौधरी हवल्दार
भोजराज पोखरेल हवल्दार
सत्यनारायण मण्डल हवल्दार
धनीकलाल खत्वे हवल्दार
सुर्य कुमार पोखरेल हवल्दार
अशोक कुमार मेहता लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
कुमार निरौला शाखा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा ९८५२०४१३५०
कृष्ण रेग्मी वडा सचिव वडा नं. १ ९८४२०६९०१९
भुपाल श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं. २ ९८५२०४८८५७