Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Indranand Shah Engineer योजना शाखा 9842066581
Tubaraj Pokhrel Chief Administrative Officer 9852041128
रामु चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा
Indranand Shah Engineer Planning Section 9852066581
Bhupal Timsina Section Officer Account Section 9852048857
चन्दन कुमार कण्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्सा शाखा
गोबिन्द प्रसाद पोखरेल खरिदार बिधुत इकाई
भारत बस्नेत खरिदार घर नक्सा शाखा
मिना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी
तोया खतिवडा कार्यालय सहयोगी
उर्मिला काफ्ले कार्यालय सहयोगी
मकेश्वर मेहता कार्यालय सहयोगी
बिनोद भट्टराई असई बरुणयन्त्र
मनोज चौधरी हवल्दार
भोजराज पोखरेल हवल्दार
सत्यनारायण मण्डल हवल्दार
धनीकलाल खत्वे हवल्दार
सुर्य कुमार पोखरेल हवल्दार
Er. Niraj Pokhrel Information Officer Municipal Information Center ict.inaruwamun@gmail.com 9841805096
अशोक कुमार मेहता लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
कुमार निरौला शाखा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा ९८५२०४१३५०
कृष्ण रेग्मी वडा सचिव वडा नं. १ ९८४२०६९०१९
भुपाल श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं. २ ९८५२०४८८५७
भगवान दाहाल वडा सचिव वडा नं. ३ ९८५२०५५२६५
अर्जुन दाहाल वडा सचिव वडा नं. ४ ९८४९८७६७४६
कृष्ण कुमार नेपाल वडा सचिव वडा नं. ५ ९८५२०४१४२२
मेघराज भट्टराई वडा सचिव वडा नं. ६ ९८४२३५५४८२
गोपाल प्रसाद खतिवडा वडा सचिव वडा नं. ७ ९८४२०३६२७५