Elected Officials

Name Designation Tenure Phone Section
राजन मेहता नगर प्रमुख ९८४२०५७६८३ नगरपालिका
जमुना देवी गौतम उप– प्रमुख ९८४२३०७९८४ नगरपालिका
राम चन्द्र पोदार वडा अध्यक्ष ९८४२१२३३८१ वडा नं. १
सुरेन्द्र प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष ९८४२२३६६८१ वडा नं. २
कालुराम गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८४२०५६००१ वडा नं. ३
श्याम देव मेहता वडा अध्यक्ष ९८४२११६६७७ वडा नं. ४
अन्जनी कुमार पोखरेल वडा अध्यक्ष ९८४२०६०८७१ वडा नं. ५
कोषराज अधिकारी वडा अध्यक्ष ९८४२०२५७१९ वडा नं. ६
किसोर कुमार सिंह वडा अध्यक्ष ९८११३६९१२४ वडा नं. ७
रविन्द्र प्रसाद मण्डल वडा अध्यक्ष ९८४२०८०२६३ वडा नं. ८
बसिर मुदीन मन्सुरी वडा अध्यक्ष ९८२५३८५४४४ वडा नं. ९
मो. सुल्तान मियाँ वडा अध्यक्ष ९८११३५३५१४ वडा नं. १०
कालिका तिम्सिना नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२०३४६३१ नगरपालिका, वडा नं ३
कमला कटवाल नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१०५३८५७६ नगरपालिका, वडा नं ४
इन्दिरा आचार्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२५०७०२९ नगरपालिका, वडा नं ५
पुण्यवती सिवाकोटी चापागाई नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२६५३५६८ नगरपालिका, वडा नं ६
रन्जना कुमारी चौधरी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८२५३३३३९७ नगरपालिका, वडा नं ९
कैलाश पंचरिया नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५२०४१४७४ नगरपालिका
श्यामलाल झाँगड नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०७३८०३०२ नगरपालिका
उमालाल सरदार नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०७३६७१२१ नगरपालिका

Pages