इनरुवा नगरपालिका वडा नं ३ सखुवागाछि देखि टेम्पो स्टेशन सम्मको बाटो कालोपत्रे हुँदै । (कालिका कन्स्ट्रक्सन)