तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (507 votes)
राम्रो
21% (253 votes)
ठिकै
38% (474 votes)
Total votes: 1234