तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (567 votes)
राम्रो
21% (290 votes)
ठिकै
39% (551 votes)
Total votes: 1408