तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
39% (643 votes)
राम्रो
20% (334 votes)
ठिकै
40% (663 votes)
Total votes: 1640