तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (358 votes)
राम्रो
20% (175 votes)
ठिकै
38% (332 votes)
Total votes: 865