तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (441 votes)
राम्रो
20% (213 votes)
ठिकै
38% (393 votes)
Total votes: 1047