तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (405 votes)
राम्रो
21% (202 votes)
ठिकै
38% (365 votes)
Total votes: 972