तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (821 votes)
राम्रो
20% (411 votes)
ठिकै
40% (811 votes)
Total votes: 2043