तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (382 votes)
राम्रो
21% (191 votes)
ठिकै
38% (345 votes)
Total votes: 918