तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
39% (601 votes)
राम्रो
20% (312 votes)
ठिकै
40% (613 votes)
Total votes: 1526