तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (325 votes)
राम्रो
20% (160 votes)
ठिकै
39% (315 votes)
Total votes: 800