तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (854 votes)
राम्रो
20% (428 votes)
ठिकै
40% (849 votes)
Total votes: 2131