Elected Officials

Name Designation Tenure Phone Section
जगरनाथ मण्डल वडा सदस्य ९८०७३२८३५१ वडा नं ४
दिल कुमारी बस्नेत वडा सदस्य वडा नं ४
कबुत्री सदा दलित महिला सदस्य वडा नं ३
पोष्टराज घिमिरे वडा सदस्य ९८४२१२३३४६ वडा नं ३
चेतराज पोखरेल वडा सदस्य ९८४२०४२५९४ वडा नं ३
धनसरी देवी राम दलित महिला सदस्य वडा नं २
रन्जु पौडेल नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२१३८०५२ नगरपालिका
विरेन्द्र कुमार मेहता वडा सदस्य ९८४२०५८१२४ वडा नं २
कविता शर्मा खत्वे दलित महिला सदस्य ९८४२०३६७७३ वडा नं १
कमला दाहाल महिला सदस्य ९८४२४०४३५५ वडा नं १
दिलीप पोदार वडा सदस्य ९८४२०५७५२८ वडा नं १
विनोद कुमार अटल नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५२०४६५७८ नगरपालिका
झनझनि चौधरी भोर नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१७३६३६१६ नगरपालिका
योगेन्द्र प्रसाद शर्मा नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१२३५७६२० नगरपालिका
अनुपा मोची नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०७३६६५०३ नगरपालिका
रम्भु देवी सरदार नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२६५३५६८ नगरपालिका
सविता सुवेदी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६२१८२२०१ नगरपालिका
मिरा देवी सरदार नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५२०४६५७८ नगरपालिका
महम्मद खलिल अख्तर वडा अध्यक्ष ९८४२०२३०४२ वडा नं. १०
बसिर मुदीन मन्सुरी वडा अध्यक्ष ९८२५३८५४४४ वडा नं. ९

Pages