तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (851 votes)
राम्रो
20% (425 votes)
ठिकै
40% (845 votes)
Total votes: 2121