तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (749 votes)
राम्रो
20% (383 votes)
ठिकै
40% (754 votes)
Total votes: 1886