बैदेसिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भएका व्यक्तिको सहायतको सम्बन्धमा