महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै आयोजित सम्मान कार्यक्रम