६७ औ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसमा आयोजित कार्यक्रम