Expenditure

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना फायल प्रकाशन मिति
२०८० असार महिनाको आयव्यय विवरण (वार्षिक विवरण समेत रहेको) २०७९/०८० असार PDF icon आय व्ययको विवरण (असार महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:09
२०८० जेठ महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० जेठ PDF icon आय व्ययको विवरण (जेष्ठ महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:07
२०८० बैसाख महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० बैसाख PDF icon आय व्ययको विवरण (बैशाख महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:05
२०७९ चैत्र महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० चैत्र PDF icon आय व्ययको विवरण (चैत्र महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:04
२०७९ फाल्गुन महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० फाल्गुन PDF icon आय व्ययको विवरण (फाल्गुन महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:03
२०७९ माघ महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० माघ PDF icon आय व्ययको विवरण (माघ महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:02
२०७९ पौष महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० पुस PDF icon आय व्ययको विवरण (पुष महिना २०७९-०८०).pdf Thursday, January 11, 2024 - 00:00
२०७९ मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० मंसिर PDF icon आय व्ययको विवरण (मङ्सिर महिना २०७९-०८०).pdf Wednesday, January 10, 2024 - 21:22
२०७९ कार्तिक महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० कार्तिक PDF icon आय व्ययको विवरण (कार्तिक महिना २०७९-०८०).pdf Wednesday, January 10, 2024 - 21:19
२०७९ असोज महिनाको आयव्यय विवरण २०७९/०८० असोज PDF icon आय व्ययको विवरण (असोज महिना २०७९-०८०).pdf Wednesday, January 10, 2024 - 21:17

Pages