News and Notices

सादर निमन्त्रणा

इनरुवा नगरपालिका कार्यालयको आयोजना तथा R.R.N.

२३ औं नगरपरिषदबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम

इनरुवा नगरपालिका कार्यालयको २३ औं नगरपरिषदबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम मिति २०७३/९/२० गते सुनसरी क्षेत्र नं.

निमन्त्रणा

इनरुवा नगरपालिका कार्यालयको २३ औं नगर परिषद्को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम यहि मिति २०७३/९/२० गते बुधवार बिहान ११ बजे नगरपालिका परिषरमा हुने भएकोले सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ ।

-इनरुवा नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७४/०७५ का लागि वडा स्तरीय भेला सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७४/०७५ का लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा वडा स्तरीय भेला हुने भएकोले आ-आफ्नो वडामा हुने भेलामा सक्रिय सहभागि हुन सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई सुसुचित गरिन्छ ।

Pages