आधारभूत तह कक्षा ८ उतिर्ण परिक्षाको ग्रेड लेजर प्रकाशन गरिएको

यस इनरुवा नगरपालिकाले संचालन गरेको आधारभूत तह कक्षा ८ उतिर्ण परिक्षाको ग्रेड लेजर प्रकाशन गरिएको हुँदा सरोकारवाला सबैले भोलि बिहान ११ बजे देखि आ-आफ्नो बिद्यालयमा सम्पर्क राखी नतिजाको जानकारी लिनहुन् सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।
सहभागी बिद्यालय संख्या:- ३२
परीक्षार्थी संख्या: १३९५

Share