आ.व. २०७४/०७५ का लागि वडा स्तरीय भेला सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७४/०७५ का लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा वडा स्तरीय भेला हुने भएकोले आ-आफ्नो वडामा हुने भेलामा सक्रिय सहभागि हुन सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई सुसुचित गरिन्छ ।

Share