इनरुवा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटि बनाउने योजना अनुरुप शहरी विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बोलपत्र आव्हानको सूचना

इनरुवा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटि बनाउने योजना अनुरुप शहरी विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बोलपत्र आव्हानको सूचना

Supporting Documents: 
Share