इनरुवा १ स्थित हालको सुपरमार्केट भएको स्थानमा "इनरुवा सपिङ्ग कम्प्लेक्स" निर्माण गर्न नगर विकास कोष संग सम्झौता कार्यक्रम