इस्लाम धर्माबलम्बीहरुको माहन चाड इद-ऊल-अजहा (बरक ईद) को हार्दिक शुभकामना