प्रथम नगर स्तरिय राष्ट्रपति रनिङग् सिल्ड प्रतियोगिताको प्रथम हुने विद्यालयले प्राप्त गर्ने सिल्डका साथमा नगर प्रमुख राजन मेहता ज्यू