लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा स्थगीत गरिएको सम्बन्धमा ।

Share