News and Notices

नेपालको मर्यादाक्रम २०७४ (सूचीसहित)

नेपालको मर्यादाक्रम २०७४ (सूचीसहित)

१. राष्ट्रपति

२. उपराष्ट्रपति

३. प्रधानमन्त्री

४. प्रधानन्यायाधीश

५. प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष

६. पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री

हार्दिक निमन्त्रणा

इनरुवा नगर सभाबाट पारित आ.व.

ध्यानकर्षण सम्बन्धमा

यस इनरुवा नगरपालिकाको गलत नाम (इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालय लेखिएको पत्र- नेपाल सरकारको मिति २०७३/११/२७ को निर्णय बमोजिम हाल इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भएको) र गलत च.नं. (१०५६२---मिति २०७४/४/४ को मिति मा उक्त च.नं.

Pages