News and Notices

प्रतिक्षण दैनिकमा प्रकाशित समाचार

इनरुवा नगरपालिका कार्यालयले जेष्ठ १४ गते एकै साथ खुल्ला दिशा मुक्त नगर, बालश्रम मुक्त नगर, बाल विवाह मुक्त नगर, पूर्ण खोप मुक्त नगर, छुवाछुत मुक्त नगर रपूर्ण जन्मदर्ता भएको नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रमको बारेमा इनरुवा बाट प्रकाशित हुने प्रतिक्षण दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचार...

Pages