News and Notices

हार्दिक निमन्त्रणा

इनरुवा नगर सभाबाट पारित आ.व.

ध्यानकर्षण सम्बन्धमा

यस इनरुवा नगरपालिकाको गलत नाम (इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालय लेखिएको पत्र- नेपाल सरकारको मिति २०७३/११/२७ को निर्णय बमोजिम हाल इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भएको) र गलत च.नं. (१०५६२---मिति २०७४/४/४ को मिति मा उक्त च.नं.

सूचना

यस इनरुवा नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालन हुने फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले आ-आफ्नो वडामा समयमै फोटो खिचाउन हुन सम्पूर्ण नगरबासीहरुमा अनुरोध छ -इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Pages