News and Notices

नव वर्ष २०७४ को शुभकामना

इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई नव वर्ष २०७४ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

Pages